File A27

De A27 is een belangrijke noord-zuid route die door het midden van Nederland van Breda naar Almere loopt. De snelweg doorkruist hierbij het drukke Utrecht, waardoor er op deze snelweg sprake kan zijn van een file A27 . De snelweg is in zijn totaliteit 108 kilometer lang en telt ruim 20 afritten en verschillende knooppunten met belangrijke andere snelwegen. Onderstaand vind je meer informatie over deze snelweg, mogelijke files en de routebeschrijving met de bijbehorende afritten.

De routebeschrijving bij een file A27

De A27 begint in Noord-Brabant officieel bij het knooppunt Sint Annabosch, maar is al eerder genummerd vanaf knooppunt Galder aan de A16. Nadat de A27 langs de oostzijde van Breda is gelopen, wordt vanaf de Merwedebrug de provinciegrens met Zuid-Holland overgestoken. Bij het knooppunt Gorinchem wordt de A15 gekruist, en de snelweg telt hier 2×2 rijstroken met op sommige trajecten een plusstrook in de noordelijke richting. Dit traject is doorgaans een erg druk onderdeel en zorgt daarom vaak voor opstoppingen en een file A27 . Hierna wordt de grens met Utrecht bereikt en ook de kruising met de A2 van Amsterdam naar Eindhoven. De A27 loopt oostelijk van Utrecht, waar wederom drukke knooppunten te vinden zijn met een mogelijke file A27.
De snelweg loopt kort door Noord-Holland en daarna wordt de provincie Flevoland bereikt, waar de snelweg eindigt bij knooppunt Almere op de A6.

Drukke trajecten bij een file A27

Op deze snelweg zijn verschillende drukke trajecten en belangrijke knooppunten waar vaak een file A27 te vinden is. Door verschillende veranderingen en toevoegingen van rijstroken en plusstroken zijn op een aantal trajecten de files met ruim 50% afgenomen. Zo is er bijvoorbeeld een weefvak aangelegd tussen Houten en knooppunt Lunetten, met een afname van een file A27 van 60%. Nog steeds is er echter tussen veel knooppunten op deze snelweg vaak een file A27 te vinden, vanwege de belangrijke route die deze weg vormt.

Afritten op de route bij een file A27

Op deze ruim 100 kilometer lange snelweg zijn verschillende afritten te vinden, waarvan de eerste de afrit 15 is in de richting van Breda. Daarna worden verschillende belangrijke plaatsen aangedaan zoals Nieuwegein, Houten, Utrecht en Almere. De laatste afritten zijn te vinden na het oversteken van de Stichtsebrug, namelijk afrit 36 in de richting van Almere Haven en afrit 37 Almere Hout. Hierna wordt knooppunt Almere en de kruising met de A6 bereikt.