File A4

De A4 is een snelweg die een belangrijke noord-zuidroute vormt door de Randstad heen in het westen van Nederland. De A4 begint bij knooppunt De Nieuwe Meer in Amsterdam en vervolgt zijn weg richting het zuiden tot aan de grens met België bij Ossendrecht. De snelweg wordt voor een gedeelte van het traject onderbroken tussen het knooppunt Benelux en de overgang vanaf de A29 bij Klaaswaal. De totale lengte is 125 kilometer lang en een aantal onderdelen van het traject zorgen regelmatig voor een file A4 en veel drukte.

De file A4 routebeschrijving

De snelweg begint in Noord-Holland aan de zuidwestkant van Amsterdam aan de ringweg A10, waarna na een paar kilometer knooppunt Badhoevedorp met de A9 wordt gekruist, dat vaak een file A4 veroorzaakt. Iets ten zuiden van knooppunt Burgerveen wordt de grens met Zuid-Holland bereikt, waarna de snelweg zijn weg via Leiden naar Den Haag vervolgt. In de buurt van Rotterdam gaat de snelweg door de Ketheltunnel van 2 kilometer lang en vanaf knooppunt Kethelplein is de A4 onderdeel van de Ring Rotterdam.
Vanaf knooppunt Benelux eindigt de A4 tijdelijk in de A15, waarna het tweede deel wordt bewegwijzerd als de A29. Nadat de Volkeraksluizen is overgestoken wordt de weg driedubbel genummerd als rijksweg 4, A29 en A59. Vanaf knooppunt Sabina is het weer de A4 die vervolgens doorloopt tot aan de grens met België, waarna de snelweg overgaat in de A12 richting Antwerpen.

Traject Burgerveen – Leiden: file A4

Het traject in de richting van Amsterdam is een van de drukste trajecten van Nederland en zorgt erg vaak voor een file A4 . In 2016 steeg deze snelweg zelfs naar de hoogste plaats in de file top 50. Alhoewel er hier in het verleden wel wegverbredingen zijn geweest, nam de filezwaarte de afgelopen jaren toch enorm toe. Er is daarom in 2017 besloten dat de problemen alleen kunnen worden opgelost als de gehele A4 tussen Burgerveen en Leidschendam worden voorzien van extra rijstroken, om zo de file A4 te voorkomen.

Verschillende afslagen bij file A4

De eerste afslag van deze snelweg is te vinden in de buurt van Amsterdam, namelijk afslag 1 Amsterdam-Sloten. Hierna worden een aantal steden aangedaan, waar belangrijke afritten en knooppunten te vinden zijn. In Zuid-Holland zijn afritten richting Rijswijk, Den Haag en Delft te vinden en na de provinciegrens met Noord-Brabant zijn er verschillende afritten richting Bergen op Zoom. De laatste afslag is afslag 30 in de richting van Hoogerheide, waarna knooppunt Markiezaat wordt bereikt.