File Gorinchem

Gorinchem is een stad in Zuid-Holland, in de buurt van de grens met Gelderland. Er zijn twee belangrijke snelwegen in de buurt van Gorinchem, die verbonden zijn door een knooppunt met deze naam. Allereerst is de A15, die ten noorden van de stad loopt en daarnaast de A27 die ten westen van te stad te vinden is. In deze regio is regelmatig een file Gorinchem te vinden, waardoor het slim is om van te voren te kijken of er actuele files zijn in deze regio. In dit artikel vind je meer informatie over de betrokken snelwegen in de buurt van Gorinchem, over het knooppunt en over een mogelijke file Gorinchem.

File Gorinchem: de betrokken snelwegen

De A15 is de eerste snelweg die belangrijk is in de omgeving van Gorinchem en is een oost-westverbinding vanuit de havens van Rotterdam richting Bemmel. Deze snelweg is een belangrijke verbinding door de provincies Zuid-Holland en Gelderland en aan deze snelweg is ook afrit 27 in de richting van Gorinchem te vinden.
De tweede snelweg is de A27, die ten westen van de stad loopt, en een noord-zuidroute vormt tussen Breda en Almere en voor een File Gorinchem kan zorgen. In deze snelweg is de Merwedebrug te vinden, waarover in de volgende alinea meer wordt verteld.

De Merwedebrug en een file Gorinchem

De Merwedebrug overspant de Merwede en is een brug in de A27. De brug is een boogbrug, is in zijn totaliteit ongeveer 810 meter lang en telt 2 maal 2 rijstroken. Grote intensiteiten aan verkeer komen dagelijks over deze brug waardoor deze structureel overbelast is en voor een file Gorinchem zorgt. Aangezien er plannen zijn om de A27 tussen knooppunt Hooipolder en Lunetten te verbreden, zal ook de Merwedebrug vervangen worden, om beter bestand te zijn tegen de hoge verkeersintensiteiten en een file Gorinchem te verminderen.

Knooppunt en afritten bij een file Gorinchem

Het knooppunt Gorinchem is een knooppunt in de buurt van de gelijknamige stad in de uitvoering van een klaverblad waar de A27 en de A15 elkaar kruisen. Ook dit knooppunt zal vernieuwd gaan worden tijdens het project tussen knooppunten Hooipolder en Lunetten. Zoals eerder gezegd is de A15 te verlaten via een afrit bij een file Gorinchem. De A27 is in deze regio te verlaten via afrit 24 richting Industrie Avelingen en noordelijker via afrit 25 Noordeloos.